Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Historie a současnost

Historie

Podle kronikářských zápisů počínaje začátkem 20. století vzniká odborné školství v Bohumíně. Přesně 15. října 1905 se zrodila první německá pokračovací škola s výukou obchodního oddělení, krejčovství a holičů.

V roce 1922 byla v Novém Bohumíně zřízena česká živnostenská škola pokračovací, v roce 1925 kupecká škola pokračovací, 1933 odborná škola pokračovací pro živnosti oděvnické a v roce 1937 odborná škola pokračovací pro živnosti obchodní. Ředitelem všech těchto škol byl ředitel české státní menšinové školy měšťanské Bedřich Štětina. Vyučovalo se ve třídách měšťanské školy v odpoledních hodinách.

V roce 2005 jsme oslavili 100 let odborného školství v Bohumíně.

Současnost

Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, 735 81 Bohumín (dříve Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bohumín, Revoluční 529) vznikla splynutím tří škol na území města Bohumín, je připravena pro výuku oborů průmyslové školy a tradičních učebních oborů.

Zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj.

Zabezpečujeme nejen přípravu mládeže ve studijních a učebních oborech, ale vedeme také rekvalifikační kurzy, vzdělávání dospělých, zajišťujeme rozsáhlou hospodářskou činnost. ŠVP k nahlédnutí v sekretariátu školy.SOCIÁLNÍ MÉDIA

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI STŘEDNÍ ŠKOLY

AWT
BM servis a.s.
Hodinový vnuk
Město Bohumín
Bonatrans
Bospor
Danter
Demontstav
Epson
Gigatech
Elektro Thermitron
Kofola
Maxion Wheels
Progres Hefner
Rockwool
Superprojekt
Viadrus
ŽDB