Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Ukončené projekty

Zahraniční jazykový pobyt žáků SŠ, Bohumín

Velká Británie - Londýn, Canterbury

Více informací


AutoNet

AutoNet, nová kvalita výuky v autooborech na středních školách s efektivním využitím prostředků ICT.

Více informací


Daňový systém a podnikání v Česku a Polsku

lavním cílem tohoto projektu je na základě úzké spolupráce s partnerem vytvořit kvalitní studijní materiály pro studenty a veřejnost, které budou sloužit k lepší orientaci v daňové problematice a podmínkách zakládání firem v České republice a Polsku.

Více informací


Hair

V rámci programu celoživotního vzdělávání – Leonardo da Vinci byl podepsán projekt, s dobou trvání 1. 10. 2013 do 30. 9. 2015.

Více informací


Interaktivně ke své budoucnosti

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů zkvalitnit a zefektivnit výuku ve všeobecně vzdělávacích i odborných předmětech.

Více informací


Kvalifikace hutní a elektro obory

Vytvoření nabídky vzdělávacích programů dílčích kvalifikací hutních a elektro oborů dle NSK v rámci Moravskoslezského kraje

Více informací


Kvalifikace strojírenské a gastro obory

Vytvoření nabídky vzdělávacích programů dílčích kvalifikací strojírenských a gastro oborů dle NSK v rámci Moravskoslezského kraje

Více informací


Profesní růst ve školství

Naše škola je zapojena do pilotního ověření vzdělávacích programů „Moderní ředitel/ka“

Více informací


Rozvoj dalšího vzdělávání

Rozvoj dalšího vzdělávání – nový úkol pro školy

Více informací


Spolupráce technických škol

Spolupráce technických škol při modernizaci výukových metod a implementaci ŠVP

Více informací


Světová škola

Oceněním Světová škola se v současné době pyšní třicítka českých základních a středních škol a téměř dvě stovky dalších škol z Evropy.

Více informací


Praxe pro život

Od září 2014 je naše škola zapojena v projektu PRAXE PRO ŽIVOT, který je určen gastro oborům, v naší škole tedy oborům Gastronomie a Kuchař – číšník.

Více informací


Metalnet

METALNET, nová úroveň výuky technických oborů na středních školách

Více informací


Univ 2 kraje

V loňském roce jsme vytvořili program dalšího vzdělávání Péče o seniory a osoby se zdravotním postižením.

Více informací


Dílčí kvalifikace kovo

Od srpna 2012 je škola partnerem projektu, který řeší nabídku vzdělávání strojírenských a gastro oborů v oblasti dalšího vzdělávání dospělých.

Více informací


Technica nostra

Projekt „Technica nostra – Efektivním propojením soukromého a veřejného sektoru ke zvýšení motivace k technickému vzdělávání“

Více informací


Rozšiřujeme nabídku dalšího profesního vzdělávání

Od září 2012 je škola partnerem projektu, který řeší nabídku dalšího profesního vzdělávání dospělých.

Více informací
SOCIÁLNÍ MÉDIA

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI STŘEDNÍ ŠKOLY

AWT
BM servis a.s.
Hodinový vnuk
Město Bohumín
Bonatrans
Bospor
Danter
Demontstav
Epson
Gigatech
Elektro Thermitron
Kofola
Maxion Wheels
Progres Hefner
Rockwool
Superprojekt
Viadrus
ŽDB