Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Maturita

Informace pro maturanty

Oficiální zdroje, které vám pomohou získat řadu důležitých informací. Existuje totiž celá řada internetových odkazů, které mohou obsahovat zavádějící informace. Používejte proto pouze oficiální odkazy a odkazy na nástěnkách školy.

 • Žák vybírá 20 literárních děl
  • Světová a česká literatura do konce 18. století – min. 2 literární díla
  • Světová a česká literatura 19. století – min. 3 literární díla
  • Světová literatura 20. a 21. století – min. 4 literární díla
  • Česká literatura 20. a 21. století – min. 5 literárních děl
  • Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama.
  • Seznam žáka muže obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. 

 

Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

 

ROK

SPOLEČNÁ ČÁST

PROFILOVÁ ČÁST

2017

2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk
nebo
matematika

2–3 povinné zkoušky
– stanovuje RVP/ ředitel školy

max. 2nepovinné zkoušky
– z nabídky:
cizí jazyk, matematika

max. 2 nepovinné zkoušky
– nabídku stanovuje ředitel školy

 

STANOVENÍ NABÍDKY PŘEDMĚTŮ PROFILOVÉ ČÁSTI MZ

 

PROFILOVÁ ČÁST

 

Profilová část je plně v kompetenci ředitele školy.

 

Skládá se: ze 2 nebo 3 povinných zkoušek,  z možnosti konat až 2 nepovinné zkoušky. Profilové zkoušky se mohou konat formou: o písemnou, o praktické zkoušky, o ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí, o maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí

 

SPOLEČNÁ ČÁST

 

Zkoušky ze všech zkušebních předmětů mají formu didaktického testu. Výjimkou jsou pouze zkoušky z jazyků – z českého jazyka a literatury a cizího jazyka. Ty mají charakter tzv. komplexní zkoušky bez ohledu na to, zda jde o zkoušku povinnou nebo nepovinnou. Komplexní zkouška se skládá ze 3 dílčích zkoušek: o didaktického testu, o písemné práce, o ústní zkoušky.

 

Více informací naleznete na www.novamaturita.cz

 

 

 

Soubory ke stažení:

Seznam-cetby-k-maturitni-zkousce.xlsx (0.01 MB)

Stanovení nabídky profilové části MZ 2019-2020.doc (0.03 MB)

Formular-pro-seznam-cetby-doc.doc (0.05 MB)

Tipy k maturitě pro studenty.pdf (0.41 MB)SOCIÁLNÍ MÉDIA

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI STŘEDNÍ ŠKOLY

AWT
BM servis a.s.
Hodinový vnuk
Město Bohumín
Bonatrans
Bospor
Danter
Demontstav
Epson
Gigatech
Elektro Thermitron
Kofola
Maxion Wheels
Progres Hefner
Rockwool
Superprojekt
Viadrus
ŽDB