Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Úřední deska

Úřední deska je plocha určená ke zveřejňování  předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů Střední školy, Bohumín, příspěvkové organizace.

 • Název školy: Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace
 • Sídlo školy:  Husova 283, 735 81 Bohumín
 • IČ: 66932581
 • IZO: 600 016 668
 • ID datové schránky: 6bqgmmh

 

 • e-podatelna: SSBO@po-msk.cz  (velikost zprávy 20 MB a formáty, např: DOC, DOCX, GIF, JPEG, JPG, PDF, RTF, TIF, TIFF, XML, XMLX, ZFO)

 

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

 

 

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

 

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Název školy: Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace

Sídlo školy:  Husova 283, 735 81 Bohumín

IČ: 66932581

IZO: 600 016 668

ID datové schránky: 6bqgmmh

(dále jen „správce“)

 

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

 

Název Organizace: I3 Consultants s.r.o., IČO: 27921344, se sídlem K Trninám 945/34, 163 00 Praha, e-mail: poverenec.oou@i3c.cz (Ing. Radek Fischer)

 

 

Správce v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování naleznete níže (žáci a zákonní zástupci, smluvní partneři, uchazeči o zaměstnání).

Pokud správce zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

 

 • požadovat od správce informaci o zpracování vašich osobních údajů;
 • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným správcem;
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané jsou nepřesné);
 • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných správcempopřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které poskytl;
 • podat stížnost dozorovému orgánu;
 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči správci uplatňujete cestou pověřence pro ochranu osobních údajů případně přímo u správce.

 

 

 

Soubory ke stažení:

ZČZ čestné prohlášení.pdf (0.27 MB)

Organizační struktura škola k 1.9.2019.docx (0.06 MB)

Sazebník úhrad nákladů 2.9.2019.doc (0.05 MB)

Stipendijní řád organizace Střední škola Bohumín příspěvková organizace - školní rok 2019-2020.pdf (0.15 MB)


Smluvní partneři Uchazeči o zamestnání Žáci a zákonní zástupci


SOCIÁLNÍ MÉDIA

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI STŘEDNÍ ŠKOLY

AWT
BM servis a.s.
Hodinový vnuk
Město Bohumín
Bonatrans
Bospor
Danter
Demontstav
Epson
Gigatech
Elektro Thermitron
Kofola
Maxion Wheels
Progres Hefner
Rockwool
Superprojekt
Viadrus
ŽDB