Aktuality

Výsledky druhého kola přijímacího řízení

19.5.2023

Výsledky druhého kola přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení pro tříleté obory:

viz přiložený dokument!

Důležité upozornění, čtěte pozorně Poučení o zápisovém lístku!

 

 

Svůj úmysl vzdělávat se ve Střední škole Bohumín, potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí, a to nejpozději do10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí na úřední desce školy a na webu školy. (Dnem zveřejnění se rozhodnutí o přijetí považuje za oznámené a následujícím dnem počíná běžet lhůta pro odevzdání zápisových lístků.)

Zápisový lístek musí být vyplněn a podepsán žákem i rodičem. Zápisový lístek lze odevzdat osobně na sekretariátu školy, nebo vhodit do schránky nebo poslat poštou:

 

                              Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace

                              Husova 283

                              735 81  Bohumín

Soubory ke stažení:

zpět na aktuality


Řemeslo má respekt
Řemeslo má respekt - železničář

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI

ČD Cargo
Bonatrans
ŽDB
Viadrus
ŽESNAD
Správa železnic
PKO CARGO
Progres Hefner
Město Bohumín
KK Tech
Epson
Gigatech
Maxion Wheels
BM servis a.s.
Demontstav
Danter
Bospor
Rockwool
Kofola
Hodinový vnuk
České dráhy