Aktuality

8. ročník Dne prevence

10.10.2017

Ve dnech 2. 10. a 6. 10. 2017 proběhl v prostorách naší školy již 8. ročník Dne prevence tentokrát na téma: „Šikana a kyberšikana

Akce byla určena prvním ročníkům těchto oborů: elektrikář, automechank, strojní zámečník, obráběč kovů, kadeřník, ekonomie dopravy, sociální činnost.

Program byl rozvržen na čtyři vyučovací hodiny, kdy každá třída prošla „kolečkem“: psychohry (p. uč. R. Kozel), film o šikaně, rozbor filmu, dotazník (p. výchovná poradkyně a učitelka A. Hloušková), prožitkový program (metodik prevence a učitelka M. Wojnarová a p. psycholožka J. Lichá) a program s Městskou policií Bohumín – p. policista Semjan).

Studenti uměli objasnit pojem šikana a kyberšikana, měli správné postoje, věděli, že by ve svém kolektivu nestrpěli někoho, kdo by byl agresorem a troufl si na slabšího jedince. Pokud by taková situace nastala reálně, uměli by se postavit za oběť osobně nebo za pomocí třídního učitele, psychologa, výchovného poradce či metodika prevence a určitě i rodičů.

Akce byla přijata studenty velmi kladně a ti nejaktivnější si odnesli malou pozornost v podobě sady fixů – značkovačů.

Chci touto cestou poděkovat svým výborným kolegům za perfektně odvedenou práci a spolupráci, poděkování i Městské policii Bohumín a všem studentům, kteří se zúčastnili, za přístup a pozitivní ohlasy.

                                                                                       M. Wojnarová, metodik prevence

 

zpět na aktuality


Řemeslo má respekt
Řemeslo má respekt - železničář

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI

ČD Cargo
Bonatrans
ŽDB
Viadrus
ŽESNAD
Správa železnic
PKO CARGO
Progres Hefner
Město Bohumín
KK Tech
Epson
Gigatech
Maxion Wheels
BM servis a.s.
Demontstav
Danter
Bospor
Rockwool
Kofola
Hodinový vnuk
České dráhy