Aktuality

Návštěva v Univerzitní mateřské škole při VŠB Ostrava

13.2.2020

Návštěva v Univerzitní mateřské škole při VŠB Ostrava

V pátek 7.2.2020 se vydala děvčata z posledního ročníku oboru Sociální činnost do UMŠ VŠB, aby zjistila, jak fungují dnešní moderní školky a zda by se ve svém dalším profesním životě na chodu takového zařízení nechtěla podílet.

U vchodu této napohled moderní budovy náš přivítala paní ředitelka, která nás v úvodu seznámila s relativně krátkou historií tohoto zařízení, s rozdíly ve financování státních, firemních a mateřských školek. Ukázala nám jednotlivá oddělení, kde nám prezentovala řadu pomůcek, se kterými se dnes ve školkách pracuje. Děvčata se stala diváky hudební výchovy u dvouletých dětí (což se stalo východiskem diskuse o zákonné povinnosti přijímat děti již v takto raném věku). V předškolním oddělení probíhala hodina dechové gymnastiky, která se stala výchozím bodem pro další nosné téma, kterým jsou nové trendy v současné předškolní výchově (zavádění polytechnické předškolní výchovy, prematematické gramotnosti, angličtiny atp.)

Závěr nás opět vrátil do reality pracovního života. Paní ředitelka nás seznámila s náplní práce učitelky mateřské školy, chůvy a pomocného pedagoga, s kvalifikačním podmínkami spojenými s výkony jednotlivých funkcí a  také s jejich průměrným finančním ohodnocením.

Myslím, že exkurze tohoto zařízení přispěla k lepší orientaci v prostředí předškolního vzdělávání a pomohla žákyním si ujasnit, bude-li to směr jejich kariéry, nebo spíše slepá ulička.

 

Text a foto: Alena Hejduková

zpět na aktuality


Řemeslo má respekt
Řemeslo má respekt - železničář

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI

ČD Cargo
Bonatrans
ŽDB
Viadrus
ŽESNAD
Správa železnic
PKO CARGO
Progres Hefner
Město Bohumín
KK Tech
Epson
Gigatech
Maxion Wheels
BM servis a.s.
Demontstav
Danter
Bospor
Rockwool
Kofola
Hodinový vnuk
České dráhy