Aktuality

Den částicovým fyzikem

17.3.2020

Den částicovým fyzikem

Den částicovým fyzikem

16th International Particle Physics Masterclasses

6. 3. 2020

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 

Dne 6. 3. 2020 se naši žáci zúčastnili akce „Den částicovým fyzikem“ v rámci mezinárodního projektu na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. V dopolední části jsme se v rámci přednášky „Standardní model a kvark-gluonové plazma“ seznámili se světem elementárních částic, tj. s hadrony, leptony, bosony …

Přednáška „Jak se urychlují částice v LHC“ nás virtuálně přenesla do laboratoří CERN. Dozvěděli jsme se mnoho nových informací nejen o největším urychlovači částic na světě, ale i o experimentech ATLAS a ALICE, na kterých se spolupodílí právě odborníci z FJFI, kteří nás celý den provázeli. Informace týkající se LHC nás velmi zaujaly, netušili jsme například, že shluk protonů oběhne 26 km dlouhý tunel urychlovače asi jedenáct tisíckrát za sekundu a že za tuto dobu protony uletí vzdálenost odpovídající cestě na Neptun a zpátky. A také, že na základě všech dosud získaných poznatků současná fyzika předpokládá, že viditelná hmota i energie tvoří asi jen 4% našeho vesmíru, 26 % připadá na tzv. „temnou hmotu“,  ale co ta zbývající procenta? Ta se řadí mezi jednu největších záhad 21. století, na kterou vědecká elita celého světa nepřetržitě hledá odpovědi.

V odpolední, praktické části, jsme pak měli jedinečnou možnost sestavit si vlastnoručně mlžnou komoru, kde jsme pozorovali důkazy průletu elektricky nabitých částic, respektive jejich drah ve formě bílé stopy (viz foto). Tato experimentální část byla pro naše žáky speciálně připravena předními odborníky FJFI, kterým byla ve spolupráci se zahraničními kolegy v minulosti udělena Nobelova cena za fyziku.

 

Velmi si toho vážíme a děkujeme.

 

Text a foto: Věra Kerlínová

zpět na aktuality


Řemeslo má respekt
Řemeslo má respekt - železničář

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI

ČD Cargo
Bonatrans
ŽDB
Viadrus
ŽESNAD
Správa železnic
PKO CARGO
Progres Hefner
Město Bohumín
KK Tech
Epson
Gigatech
Maxion Wheels
BM servis a.s.
Demontstav
Danter
Bospor
Rockwool
Kofola
Hodinový vnuk
České dráhy