Aktuality

Přijímací řízení pro rok 2022/23

31.1.2022

Přijímací řízení pro rok 2022/23

Kritéria přijímacího řízení 2022

V dokumentu níže naleznete podrobné informace!

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Kód oboru vzdělání

Název oboru vzdělání

Max. počet žáků

37-41-M/01

Provoz a ekonomika dopravy

15

75-41-M/01

Sociální činnost

15

23-51-H/01

Strojní mechanik

15

23-56-H/01

Obráběč kovů

15

23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel

15

26-51-H/01

Elektrikář

15

37-52-H/01

Železničář

24

65-51-H/01

Kuchař-číšník

30

69-51-H/01

Kadeřník

30

64-41-L/51

Podnikání – denní studium

30

64-41-L/51

Podnikání – dálková forma studia

30

 

Součástí přihlášky jsou mimo jiné tyto doklady nebo jejich ověřené kopie (vysvědčení nemusí být doloženo, je-li klasifikace na přihlášce potvrzena školou, která žáka hodnotila):

-          Vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,

-          Vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky

-          Doklady o získání středního vzdělání s výučním listem, pokud se uchazeč hlásí do nástavbového studia

-          Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání dle § 60a odst. 3 školského zákona u oborů vzdělání s podmínkou zdravotní způsobilosti stanovených v Příloze nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

-          Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami

-          Doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo

-          Osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání,

-          Doklad o oprávněnosti pobytu u cizince dle § 20 odst. 3 školského zákona předložený nejpozději do 1. 9. 2022

-          Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka u osob, které získaly předchozí vzdělání mimo území České republiky.

 

 

 

Soubory ke stažení:

zpět na aktuality


Řemeslo má respekt
Řemeslo má respekt - železničář

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI

ČD Cargo
Bonatrans
ŽDB
Viadrus
ŽESNAD
Správa železnic
PKO CARGO
Progres Hefner
Město Bohumín
KK Tech
Epson
Gigatech
Maxion Wheels
BM servis a.s.
Demontstav
Danter
Bospor
Rockwool
Kofola
Hodinový vnuk
České dráhy