Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Mínus na plus s Amosem

22.12.2022

Mínus na plus s Amosem

 

To je název projektového dne, který se uskutečnil v pátek 9. 12. 2022 na naší škole. Projektu se zúčastnila třída PSČ1.

Žáci se dověděli nejen o životě a díle Komenského, ale také o jeho myšlenkách, učení, schopnostech nepodléhat pesimismu, ale měnit negativa na plusy a celý život pracovat ve prospěch lidí.

Každý z žáků si sestavoval svou životní časovou osu, označoval v ní plusy a mínusy.

Lektorkou byla ing. Miriam Paszová, která s žáky pracovala formou nejrůznějších metod.

Projektový den byl plný kreativity, podílel se na rozvoji kritického a abstraktního myšlení, hodnotového uvažování.

Na tento projektový den budou navazovat i další. Výjezd do Fulneku, kde navštívíme areál bývalého bratského sboru, kde Komenský působil. Budeme i dále rozvíjet myšlenku Komenského – příběh lidskosti v hodinách slohu, literatury, ale i jiných předmětech.

"Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme a cokoliv se koná, všech se týče" - tak zní moudrý a výstižný a přitom stále platný citát z díla světového myslitele, teologa, biskupa Jednoty bratrské, pedagoga i politika, jenž usiloval o mír mezi národy.

Text a fto: Magda Wojnarová

zpět na aktuality


SOCIÁLNÍ MÉDIA

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI STŘEDNÍ ŠKOLY

ČD Cargo
Bonatrans
ŽDB
Viadrus
ŽESNAD
Správa železnic
PKO CARGO
Progres Hefner
Město Bohumín
KK Tech
Epson
Gigatech
Maxion Wheels
BM servis a.s.
Demontstav
Danter
Bospor
Rockwool
Kofola
Hodinový vnuk
České dráhy, a.s.
Řemeslo má respekt
Řemeslo má respekt - železničář