Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Přijímací řízení začalo!

22.2.2023

   Kritéria přijímacího řízení 2023

   (Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace)

 

 

V souladu s ustanoveními § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhláškou
č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, zákonem
č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou
č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění, a s ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s opatřením obecné povahy MŠMT, č. j. MSMT-29772/2022-1 ze dne 27. října 2022, stanovuji následující kritéria pro přijetí uchazečů ke vzdělávání na Střední škole, Bohumín, příspěvkové organizaci, Husova 283, Bohumín ve školním roce 2023/2024:

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Kód oboru vzdělání

Název oboru vzdělání

Max. počet žáků

37-41-M/01

Provoz a ekonomika dopravy

15

75-41-M/01

Sociální činnost

15

23-51-H/01

Strojní mechanik

15

23-56-H/01

Obráběč kovů

15

23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel

15

26-51-H/01

Elektrikář

15

37-52-H/01

Železničář

24

65-51-H/01

Kuchař-číšník

30

69-51-H/01

Kadeřník

30

64-41-L/51

Podnikání – denní studium

30

64-41-L/51

Podnikání – dálková forma studia

30

Viz přiložený dokument!

 

Soubory ke stažení:

Kritéria přijímacího řízení 2023.pdf (0.74 MB)

zpět na aktuality


SOCIÁLNÍ MÉDIA

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI STŘEDNÍ ŠKOLY

ČD Cargo
Bonatrans
ŽDB
Viadrus
ŽESNAD
Správa železnic
PKO CARGO
Progres Hefner
Město Bohumín
KK Tech
Epson
Gigatech
Maxion Wheels
BM servis a.s.
Demontstav
Danter
Bospor
Rockwool
Kofola
Hodinový vnuk
České dráhy, a.s.
Řemeslo má respekt
Řemeslo má respekt - železničář