Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Historie a současnost

Historie

Podle kronikářských zápisů počínaje začátkem 20. století vzniká odborné školství v Bohumíně. Přesně 15. října 1905 se zrodila první německá pokračovací škola s výukou obchodního oddělení, krejčovství a holičů.

V roce 1922 byla v Novém Bohumíně zřízena česká živnostenská škola pokračovací, v roce 1925 kupecká škola pokračovací, 1933 odborná škola pokračovací pro živnosti oděvnické a v roce 1937 odborná škola pokračovací pro živnosti obchodní. Ředitelem všech těchto škol byl ředitel české státní menšinové školy měšťanské Bedřich Štětina. Vyučovalo se ve třídách měšťanské školy v odpoledních hodinách.

V roce 2005 jsme oslavili 100 let odborného školství v Bohumíně.

Současnost

Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, 735 81 Bohumín (dříve Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bohumín, Revoluční 529) vznikla splynutím tří škol na území města Bohumín, je připravena pro výuku oborů průmyslové školy a tradičních učebních oborů.

Zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj.

Zabezpečujeme nejen přípravu mládeže ve studijních a učebních oborech, ale vedeme také rekvalifikační kurzy, vzdělávání dospělých, zajišťujeme rozsáhlou hospodářskou činnost. ŠVP k nahlédnutí v sekretariátu školy.SOCIÁLNÍ MÉDIA

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI STŘEDNÍ ŠKOLY

ČD Cargo
Bonatrans
ŽDB
Viadrus
ŽESNAD
Správa železnic
PKO CARGO
Progres Hefner
Město Bohumín
KK Tech
Epson
Gigatech
Maxion Wheels
BM servis a.s.
Demontstav
Danter
Bospor
Rockwool
Kofola
Hodinový vnuk
České dráhy, a.s.
Řemeslo má respekt
Řemeslo má respekt - železničář