Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Realizované projekty

 

 

Barevná zážitková zahrada živě i neživě

 

Program

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2017/2018

Název priority

Podpora aktivit na školních zahradách (péče o školní zahradu).

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou žáci Střední školy, Bohumín, příspěvkové organizace, kteří budou aktivity projektu realizovat a dále je užívat. Hmatovou stezku může využívat na akcích školy i široká veřejnost.

 

Cíl projektu

Cílem projektu je pořídit nové dřeviny (keře a stromy), bylinkové záhony a v rámci hodin environmentální výchovy provést jejich výsadbu na pozemcích školy žáky školy pod vedením pedagogů a údržbáře. V dílnách zhotoví žáci technických oborů dvě ptačí budky, které zavěsí na stromy ve školní zahradě. Dominantou školní zahrady bude hmatová stezka bosou nohou (zážitková stezka), která je určena pro vnímání různých povrchů a přírodních materiálů bosými nohami.

 

Výstupy projektu

Výstupem projektu je vznik nové bylinkové zahrádky pro potřeby školní jídelny Restaurace a kavárny Na Náměstí a odborného výcviku oboru kuchař-číšník, výsadba keřů a stromů před školou a na školní zahradě, výroba ptačích budek a popisků k rostlinám, keřům a stromům, vybudování hmatové stezky bosou nohou.

 

Harmonogram projektu

Výsadba dřevin –          1. 9. 2017 – 31. 3. 2018

Bylinková zahrádka - 31. 3. 2018 – 30. 6. 2018

Hmatová stezka -       31. 3. 2018 – 31. 8. 2018

 

Financování projektu

Druh nákladu/výdaje

 v Kč,

 v %

Spotřebované nákupy

48 000,--

Osobní náklady – DPP včetně odvodů (20 % příspěvku)

12 000,--

Neinvestiční náklady/výdaje celkem

60 000,--

Podíl požadovaného příspěvku na plánovaných uznatelných nákladech/výdajích

100 %

 

 

Soubory ke stažení:

Charakteristika projektu Barevná zážitková zahrada.docx (0.06 MB)

Plakát A3 - barevná zahrada.pdf (0.36 MB)zpět na Realizované projektySOCIÁLNÍ MÉDIA

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI STŘEDNÍ ŠKOLY

ČD Cargo
Bonatrans
ŽDB
Viadrus
ŽESNAD
Správa železnic
PKO CARGO
Progres Hefner
Město Bohumín
KK Tech
Epson
Gigatech
Maxion Wheels
BM servis a.s.
Demontstav
Danter
Bospor
Rockwool
Kofola
Hodinový vnuk
Řemeslo má respekt
Řemeslo má respekt - železničář