Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Realizované projekty

 

 

 

 

Operační program

Integrovaný regionální operační program 2014-2020

Prioritní osa

2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

 

Investiční priorita

10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu

 

Specifický cíl

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

 

Číslo projektu

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002775

 

Cíl projektu

Cílem projektu je modernizace a rozšíření výuky technických předmětů na Střední škole Bohumín za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění absolventů na trhu práce.

 

Výstupy projektu

Výstupem projektu je pořízení CNC stroje včetně SW, modernizace stávající učebny PC – pořízení 16 ks stolních počítačů a bezbariérovost dílen.

 

Etapy projektu

1. etapa: 1. 9. 2016 – 31. 5. 2018

2. etapa: 1. 6. 2018 – 31. 12. 2018

 

Financování projektu

Zdroj financování projektu

výše podílu v Kč

Dotace ze strukturálního fondu ERDF (85 %)

2 475 642,98

Národní veřejné zdroje – dotace ze státního rozpočtu (5 %)

145 626,06

Národní veřejné zdroje – dotace z kraje (10 %)

291 252,12

Celkové způsobilé výdaje

2 912 521,16

 

Doba fyzické realizace projektu

9/2016–12/2018

 

Soubory ke stažení:

Plakát Modernizace dílem final.pdf (0.07 MB)

Charakteristika projektu Modernizace dílen.docx (0.11 MB)zpět na Realizované projektySOCIÁLNÍ MÉDIA

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI STŘEDNÍ ŠKOLY

ČD Cargo
Bonatrans
ŽDB
Viadrus
ŽESNAD
Správa železnic
PKO CARGO
Progres Hefner
Město Bohumín
KK Tech
Epson
Gigatech
Maxion Wheels
BM servis a.s.
Demontstav
Danter
Bospor
Rockwool
Kofola
Hodinový vnuk
Řemeslo má respekt
Řemeslo má respekt - železničář