Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Realizované projekty

 

 

Operační program

Integrovaný regionální operační program 2014-2020

Prioritní osa

2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

 

Investiční priorita

10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu

 

Specifický cíl

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

 

Číslo projektu

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002531

 

Cíl projektu

Cílem projektu je modernizace a rozšíření možnosti výuky přírodovědných předmětů na středních školách Moravskoslezského kraje za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění absolventů na vysokých školách a na regionálním trhu práce.

 

Výstupy projektu

Výstupem projektu je vznik nových a modernizace stávajících odborných učeben a laboratoří přírodovědných předmětů (chemie, fyzika, biologie), do nichž budou pořízeny modernější přístroje, didaktické pomůcky a vybavení včetně laboratorního nábytku a IT techniky.

 

Partneři projektu

Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace

Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

 

Financování projektu

Zdroj financování projektu

výše podílu v Kč

Celkové výdaje projektu

11 100 888,59

Celkové způsobilé výdaje projektu

11 100 888,59

Celková přiznaná dotace EU (ERDF 85 % + SR 5%)

9 990 799,73

Spolufinancování příjemcem - MSK (10 %)

1 110 088,86

 

Doba fyzické realizace projektu

6/2016–6/2019

 

Soubory ke stažení:

Charakteristika projektu Přírodovědná učebna.docx (0.11 MB)

Plakát A3 - přírodovědná učebna (povinná publicita).pdf (0.07 MB)zpět na Realizované projektySOCIÁLNÍ MÉDIA

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI STŘEDNÍ ŠKOLY

ČD Cargo
Bonatrans
ŽDB
Viadrus
ŽESNAD
Správa železnic
PKO CARGO
Progres Hefner
Město Bohumín
KK Tech
Epson
Gigatech
Maxion Wheels
BM servis a.s.
Demontstav
Danter
Bospor
Rockwool
Kofola
Hodinový vnuk
Řemeslo má respekt
Řemeslo má respekt - železničář