Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Realizované projekty

 

 

MŠMT – ŘO OP VVV

Výzva: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování –Šablony pro SŠ a VOŠ I

 

Název projektu:          Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové
                                     aktivity pro studenty v SŠ Bohumín

Reg. č. projektu:          CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008188

Finanční podpora:      Kč 1.115.154,-

 

Aktivita: III/1.2           Školní speciální pedagog dočasná personální podpora SŠ

Aktivita: III/1.6 Školní kariérový poradce dočasná personální podpora SŠ

Aktivita: III/2.1 Vzdělávání pedag.prac. SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin                                                           varianty aktivity: d) Mentoring; e) Inkluze; g) Kariérové                                              vzdělávání; i) Osobnostně sociální rozvoj;

Aktivita: III/2.12 Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi –
                              vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

Aktivita: III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Soubory ke stažení:

Charakteristik projektu Šablony.docx (0.06 MB)

Plakát A3 - šablony (povinná publicita).pdf (0.07 MB)zpět na Realizované projektySOCIÁLNÍ MÉDIA

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI STŘEDNÍ ŠKOLY

ČD Cargo
Bonatrans
ŽDB
Viadrus
ŽESNAD
Správa železnic
PKO CARGO
Progres Hefner
Město Bohumín
KK Tech
Epson
Gigatech
Maxion Wheels
BM servis a.s.
Demontstav
Danter
Bospor
Rockwool
Kofola
Hodinový vnuk
Řemeslo má respekt
Řemeslo má respekt - železničář