Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Realizované projekty

 

MŠMT – ŘO OP VVV

 

Výzva:                                Č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR v prioritní ose 3 OP

 

Název projektu:          BUMERANG  

Reg. č. projektu:         CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016336

Finanční podpora:      Kč 1.621.340,-

Termín:                        1. 2. 2020 – 31. 1. 2022 (24 měsíců)

 

Aktivity:

2.III/6        Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

2.III/7 d     Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj 

2.III/7 e     Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze

2.III/10      Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

2.III/11      Tandemová výuka v SŠ

2.III/16      Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)

2.III/19 a   Klub pro žáky SŠ – čtenářský klub

2.III/19 c   Klub pro žáky SŠ – klub komunikace v cizím jazyce

2.III/20      Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

2.III/21      Projektový den ve škole

2.III/22      Projektový den mimo školu

2.III/23      Komunitně osvětová setkání

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zpět na Realizované projektySOCIÁLNÍ MÉDIA

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI STŘEDNÍ ŠKOLY

ČD Cargo
Bonatrans
ŽDB
Viadrus
ŽESNAD
Správa železnic
PKO CARGO
Progres Hefner
Město Bohumín
KK Tech
Epson
Gigatech
Maxion Wheels
BM servis a.s.
Demontstav
Danter
Bospor
Rockwool
Kofola
Hodinový vnuk
Řemeslo má respekt
Řemeslo má respekt - železničář