Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Ukončené projekty

Šablony pro SŠ a VOŠ II

Více informací


Barevná zážitková zahrada živě i neživě

Více informací


Modernizace dílen

Více informací


Modernizace výuky přírodovědných předmětů II (SVL)

Více informací


Šablony pro SŠ a VOŠ I

Více informací


Šance pro každého žáka

Řemeslo nás baví

Více informací


Zahraniční jazykový pobyt žáků SŠ, Bohumín

Velká Británie - Londýn, Canterbury

Více informací


AutoNet

AutoNet, nová kvalita výuky v autooborech na středních školách s efektivním využitím prostředků ICT.

Více informací


Daňový systém a podnikání v Česku a Polsku

lavním cílem tohoto projektu je na základě úzké spolupráce s partnerem vytvořit kvalitní studijní materiály pro studenty a veřejnost, které budou sloužit k lepší orientaci v daňové problematice a podmínkách zakládání firem v České republice a Polsku.

Více informací


Hair

V rámci programu celoživotního vzdělávání – Leonardo da Vinci byl podepsán projekt, s dobou trvání 1. 10. 2013 do 30. 9. 2015.

Více informací


Interaktivně ke své budoucnosti

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů zkvalitnit a zefektivnit výuku ve všeobecně vzdělávacích i odborných předmětech.

Více informací


Kvalifikace hutní a elektro obory

Vytvoření nabídky vzdělávacích programů dílčích kvalifikací hutních a elektro oborů dle NSK v rámci Moravskoslezského kraje

Více informací


Kvalifikace strojírenské a gastro obory

Vytvoření nabídky vzdělávacích programů dílčích kvalifikací strojírenských a gastro oborů dle NSK v rámci Moravskoslezského kraje

Více informací


Profesní růst ve školství

Naše škola je zapojena do pilotního ověření vzdělávacích programů „Moderní ředitel/ka“

Více informací


Rozvoj dalšího vzdělávání

Rozvoj dalšího vzdělávání – nový úkol pro školy

Více informací


Spolupráce technických škol

Spolupráce technických škol při modernizaci výukových metod a implementaci ŠVP

Více informací


Světová škola

Oceněním Světová škola se v současné době pyšní třicítka českých základních a středních škol a téměř dvě stovky dalších škol z Evropy.

Více informací


Praxe pro život

Od září 2014 je naše škola zapojena v projektu PRAXE PRO ŽIVOT, který je určen gastro oborům, v naší škole tedy oborům Gastronomie a Kuchař – číšník.

Více informací


Metalnet

METALNET, nová úroveň výuky technických oborů na středních školách

Více informací


Univ 2 kraje

V loňském roce jsme vytvořili program dalšího vzdělávání Péče o seniory a osoby se zdravotním postižením.

Více informací


Dílčí kvalifikace kovo

Od srpna 2012 je škola partnerem projektu, který řeší nabídku vzdělávání strojírenských a gastro oborů v oblasti dalšího vzdělávání dospělých.

Více informací


Technica nostra

Projekt „Technica nostra – Efektivním propojením soukromého a veřejného sektoru ke zvýšení motivace k technickému vzdělávání“

Více informací


Rozšiřujeme nabídku dalšího profesního vzdělávání

Od září 2012 je škola partnerem projektu, který řeší nabídku dalšího profesního vzdělávání dospělých.

Více informací


ICT nás baví

Od srpna 2014 je škola finančním partnerem projektu, který řeší vzdělávání pedagogických pracovníků...

Více informací
SOCIÁLNÍ MÉDIA

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI STŘEDNÍ ŠKOLY

ČD Cargo
Bonatrans
ŽDB
Viadrus
ŽESNAD
Správa železnic
PKO CARGO
Progres Hefner
Město Bohumín
KK Tech
Epson
Gigatech
Maxion Wheels
BM servis a.s.
Demontstav
Danter
Bospor
Rockwool
Kofola
Hodinový vnuk
České dráhy, a.s.
Řemeslo má respekt
Řemeslo má respekt - železničář