Ochrana osobních údajů

  • Úvod
  • Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Název školy: Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace

Sídlo školy: Husova 283, 735 81 Bohumín

IČ: 66932581

IZO: 600 016 668

ID datové schránky: 6bqgmmh

(dále jen „správce“)

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jobman, s.r.o.
se sídlem
Livornská 449, Praha - 109 00,
IČO: 27177726,
doručovací / komunikační adresa:Sedmidomky 456/2, Praha – 101 00,
email:dpo@dpohotline.cz,
telefon: +420 910 120 377,
datová schránka: tkyd8fz

Správce v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování naleznete níže (žáci a zákonní zástupci, smluvní partneři, uchazeči o zaměstnání).

Pokud správce zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od správce informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným správcem;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných správcem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které poskytl;
  • podat stížnost dozorovému orgánu;
  • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči správci uplatňujete cestou pověřence pro ochranu osobních údajů případně přímo u správce.

 

 

 

Ochrana osobních údajůŘemeslo má respekt
Řemeslo má respekt - železničář

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI

ČD Cargo
Bonatrans
ŽDB
Viadrus
ŽESNAD
Správa železnic
PKO CARGO
Progres Hefner
Město Bohumín
KK Tech
Epson
Gigatech
Maxion Wheels
BM servis a.s.
Demontstav
Danter
Bospor
Rockwool
Kofola
Hodinový vnuk
České dráhy