Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Provoz a ekonomika dopravy (37-41-M/01)

  • absolvent má středoškolské vzdělání se všeobecnými i odbornými znalostmi ve všech druzích dopravy, má vytvořené předpoklady pro podnikání

  • uplatnění v pozicích samostatný technik, samostatný referent, logistik v dopravě a přepravě (expedice, skladování, celní odbavování apod.), zasílatel, může samostatně podnikat v daném oboru či pokračovat v dalších formách pomaturitního studia

  • součástí vzdělání je získání řidičského oprávnění skupiny B zdarma

Soubory ke stažení:

pd.png (0.09 MB)

ŠVP PD platnost od 1.9.2022.pdf (3.03 MB)


Provoz a ekonomika dopravy (37-41-M/01) Provoz a ekonomika dopravy (37-41-M/01)


SOCIÁLNÍ MÉDIA

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI STŘEDNÍ ŠKOLY

ČD Cargo
Bonatrans
ŽDB
Viadrus
ŽESNAD
Správa železnic
PKO CARGO
Progres Hefner
Město Bohumín
KK Tech
Epson
Gigatech
Maxion Wheels
BM servis a.s.
Demontstav
Danter
Bospor
Rockwool
Kofola
Hodinový vnuk
České dráhy, a.s.
Řemeslo má respekt
Řemeslo má respekt - železničář