Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Železničář (37-52-H/01)

Nově od 1. 9. 2021 (v ČR jsou pouze 4 školy nabízející tento obor)

Musí splňovat zdravotní prohlídku dle: paragrafu 2 písm. b, bod 1 vyhlášky MD 101/1995 Sb.

Tříletý učební obor.

Absolvent má střední odborné vzdělání s výučním listem. 

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí pracovat na úseku dopravní cesty tak, aby se orientovali v grafikonu vlakové dopravy, stavěli jízdní cesty, obsluhovali zabezpečovací a sdělovací zařízení, obsluhovali železniční návěsti a výhybky. Osvojí si činnosti v oblasti osobní dopravy, naučí se vést dokumentaci železniční osobní přepravy, provádět výpočty jízdného, dovozného a přirážek dle platných tarifů v osobní přepravě, vystavovat jízdní doklady ve vlaku a komunikovat se zákazníky alespoň v jednom cizím jazyce. Dále se žáci naučí samostatně působit na úseku nákladní dopravy, tj. koordinovat posun vozů a vykonávat práci vozové a přepravní kanceláře.

Absolventi oboru mohou pokračovat v dalším nástavbovém studiu na naší škole zakončeném maturitní zkouškou.

Obor podpořen stipendiem.

 

Co nabízíme?

Adaptační kurz, letní sportovní kurz, lyžařský kurz, školní sportovní klub, kulturní a vzdělávací akce, stravování v Restauraci a kavárně Na Náměstí za zvýhodněnou cenu – možnost výběru ze dvou jídel denně a další.

 

Odborné předměty:

  • ekonomika
  • doprava
  • osobní přeprava
  • nákladní přeprava
  • železniční provoz
  • sdělovací a zabezpečovací technika
  • dopravní zeměpis
  • odborný výcvik

 

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent se uplatní jak na úseku obsluhy dopravní cesty, tak i na úseku obsluhy osobní a nákladní dopravy.

· Na úseku dopravní cesty je uplatnění absolventa na pozici hradlař, hláskař, výhybkář, signalista, dozorce výhybek, staniční dozorce, operátor železniční dopravy.

· Na úseku obsluhy osobní dopravy je uplatnění absolventa na pozici vlakvedoucí osobní a vyšší kategorie.

· Na úseku obsluhy nákladní dopravy je uplatnění absolventa na pozici vedoucí posunu, vedoucí obsluhy nákladních vlaků, posunovač, tranzitér.

 

Navazující povolání:

· Dozorce výhybek

· Informátor v dopravě

· Obsluha železniční dopravní cesty

· Obsluha železniční nákladní dopravy

· Obsluha železniční osobní dopravy

· Operátor železniční dopravy

· Posunovač

· Pracovník v dopravní infrastruktuře

· Signalista

· Staniční dozorce

· Staniční pracovník lanové dráhy

· Tranzitér

· Tranzitér přípravář

· Vedoucí obsluhy nákladních vlaků

· Vedoucí posunu

· Vlakvedoucí

· Výhybkář

Soubory ke stažení:

ŠVP železničář 1.9.2022.pdf (2.19 MB)SOCIÁLNÍ MÉDIA

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI STŘEDNÍ ŠKOLY

ČD Cargo
Bonatrans
ŽDB
Viadrus
ŽESNAD
Správa železnic
PKO CARGO
Progres Hefner
Město Bohumín
KK Tech
Epson
Gigatech
Maxion Wheels
BM servis a.s.
Demontstav
Danter
Bospor
Rockwool
Kofola
Hodinový vnuk
České dráhy, a.s.
Řemeslo má respekt
Řemeslo má respekt - železničář