Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Maturita

 

Více informací u zástupkyň ředitelky školy a třídních učitelů.

 

 

 

ÚSTNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

 • Žák vybírá 20 literárních děl
  • Světová a česká literatura do konce 18. století – min. 2 literární díla
  • Světová a česká literatura 19. století – min. 3 literární díla
  • Světová literatura 20. a 21. století – min. 4 literární díla
  • Česká literatura 20. a 21. století – min. 5 literárních děl
  • Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama.
  • Seznam žáka muže obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. 

 

Soubory ke stažení:

Stanovení nabídky předmětů profilové části MZ 2021-2022 final.pdf (0.26 MB)

Přihláška k MZ POE.pdf (0.31 MB)

Prihlaska_k_MZ SČ.pdf (0.32 MB)

Přihláška k MZ POD.pdf (0.31 MB)

Prihlaska_k_MZ PD.pdf (0.31 MB)

Profilova_MZ-SC-souhrn-2021-2022.pdf (0.19 MB)

Profilova_MZ-POE-souhrn-2021-2022.pdf (0.18 MB)

Profilova_MZ-POD-souhrn-2021-2022.pdf (0.17 MB)

Profilova_MZ-PD-souhrn-2021-2022.pdf (0.18 MB)

Hodnotící kritéria MZ - ústní část.pdf (0.74 MB)

Hodnotící kritéria MZ - písemná část (1).pdf (1.13 MB)

Hodnotící kritéria MZ - praktická část.pdf (1.16 MB)

Seznam-cetby-k-maturitni-zkousce.xlsx (0.01 MB)

Formular-pro-seznam-cetby-doc.doc (0.05 MB)

Tipy k maturitě pro studenty.pdf (0.41 MB)SOCIÁLNÍ MÉDIA

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI STŘEDNÍ ŠKOLY

ČD Cargo
Bonatrans
ŽDB
Viadrus
ŽESNAD
Správa železnic
PKO CARGO
Progres Hefner
Město Bohumín
KK Tech
Epson
Gigatech
Maxion Wheels
BM servis a.s.
Demontstav
Danter
Bospor
Rockwool
Kofola
Hodinový vnuk
Řemeslo má respekt
Řemeslo má respekt - železničář