Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Maturita

Informace pro maturanty - PODLE aktuální situace: ČTĚTE POZORNĚ!

Dodatek k 28. 4. 2021 – navýšení počtu opravných zkoušek pro konání didaktických testů a praktických zkoušek maturitní zkoušky v roce 2021

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-predstavilo-detaily-k-maturitam-a-zaverecnym-zkouskam

 

K MZ 2021!! https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar

 

Změny v konání MZ – jaro 2021

 

DIDAKTICKÉ TESTY    -        navýšení času na jejich vypracování o 10 minut u českého a cizího jazyka a o 15 minut u matematiky

PROFILOVÁ ZKOUŠKA        -       zrušena písemná (slohová) práce. Netýká se to žáků, kteří v rámci svého prvního řádného termínu v minulosti slohové práce konali, nebo je konat měli.

ÚSTNÍ ZKOUŠKA           -         zůstávají povinné pro všechny

Více informací u zástupkyň ředitelky školy a třídních učitelů.

 

 

 

ÚSTNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

 • Žák vybírá 20 literárních děl
  • Světová a česká literatura do konce 18. století – min. 2 literární díla
  • Světová a česká literatura 19. století – min. 3 literární díla
  • Světová literatura 20. a 21. století – min. 4 literární díla
  • Česká literatura 20. a 21. století – min. 5 literárních děl
  • Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama.
  • Seznam žáka muže obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. 

 

Soubory ke stažení:

Profilová MZ POE souhrn 2020-2021- final s NJ.pdf (0.49 MB)

Harmonogram MZ 2021 - termíny-elektr.podpis.pdf (0.53 MB)

Hodnotící kritéria MZ praktické.pdf (0.34 MB)

Hodnotící kritéria MZ ústní.pdf (0.31 MB)

Hodnotící kritéria MZ písemné.pdf (0.43 MB)

Metodika ukončování vzdělávání maturitncíh oborů .pdf (0.16 MB)

Příkaz MZ 2021-final 3-2021.pdf (0.20 MB)

Dodatek 1 k Příkazu k MZ.pdf (0.21 MB)

MZ 2021 - nové termíny.xlsx (0.01 MB)

Stanovení nabídky předmětů profilové části MZ 2020-2021- final.pdf (0.27 MB)

Seznam-cetby-k-maturitni-zkousce.xlsx (0.01 MB)

Profilová MZ PD - souhrn 2020-2021.pdf (0.46 MB)

Profilová MZ POD - souhrn 2020-2021.pdf (0.44 MB)

Profilová MZ POE - souhrn 2020-2021.pdf (0.47 MB)

Profilová MZ SČ - souhrn 2020-2021.pdf (0.46 MB)

Formular-pro-seznam-cetby-doc.doc (0.05 MB)

Tipy k maturitě pro studenty.pdf (0.41 MB)SOCIÁLNÍ MÉDIA

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI STŘEDNÍ ŠKOLY

Bonatrans
ŽDB
Viadrus
ŽESNAD
Správa železnic
AWT
Progres Hefner
Město Bohumín
KK Tech
Epson
Gigatech
Maxion Wheels
BM servis a.s.
Demontstav
Danter
Bospor
Rockwool
Kofola
Hodinový vnuk
Řemeslo má respekt
Řemeslo má respekt - železničář