Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Školní sportovní klub

Sportu zdar!

Probíhá nábor do našich kroužků, pojďte si zacvičit!

 

Je členem Asociace školních sportovních klubů České republiky. V devíti sportovních kroužcích sdružuje každoročně více než sto  pravidelně sportujících žáků a žákyň. Reprezentační družstva školy v kolektivních sportech se pravidelně zúčastňují okrskových a dalších postupových soutěží. Podporou činnosti je každoroční finanční dotace Městského úřadu Bohumín (grant pro volnočasové aktivity)

 • Turistika
 • Tenis,stolní tenis a badminton
 • Lyžování a Snowboarding
 • Fotbal a florbal
 • Kondiční cvičení
 • Míčové hry

 

 Činnost ŠSK má následující cíle:

 

 • vytvářet kladný vztah našich žáků k tělesné výchově a sportu jako celoživotní orientaci na zdravý životní styl a zaměřit se na ty, kteří nejsou mimo školu organizováni v jiných tělovýchovných organizacích
 • organizovat školní kola v uvedených sportech, případně dalších podle zájmu žáků
 • připravit školní družstva k účasti na regionálních soutěžích
 • pomáhat při organizaci sportovních akcí
 • podporovat environmentální aktivity školy
 • zlepšovat tělesnou zdatnost a zdraví žáků, nabídnout alternativu k trávení volného času jako prevenci civilizačních chorob, kouření, zneužívání návykových látek a dalších hrozeb spojených s dospíváním

 

Sportovní kroužek

Vedoucí kroužku

Místo a doba konání

1. Fotbal a florbal

Mgr. Petr Sobota

tělocvična Faja

pondělí liché 14:00 – 15:30

2. Míčové hry

Mgr. Jaroslav Thér

tělocvična Husova

středa sudá 14:00 – 15:30

3. Tenis, stolní tenis

     a badmintonx)

Mgr. Vladimír Kališ

Mgr. Eva Funková

tělocvična Faja

úterý liché 14:00 – 15:30

4. Turistika

Ing. Milada Fabiánová

Ing. Tomáš Cedivoda

pracuje celoročně dle samostatného plánu, který je uveřejněn na nástěnkách kroužku

5. Lyžování

Mgr. Petr Sobota

termíny zájezdů dle aktuálních sněhových podmínek

6. Snowboarding

Mgr. Jaroslav Thér

termíny zájezdů dle aktuálních sněhových podmínek

7. Kondiční cvičení

Mgr. Jaroslav Thér

tělocvična crossfitu

pondělí, středa, pátek 14:15 – 16:00

 

x) Od dubna probíhá trénink na 4 antukových dvorcích v areálu Domova mládeže, na základě přidělených hracích karet mohou členové kroužku bezplatně využívat tyto dvorce i mimo rámec tréninkových hodin, tzn. i o sobotách, nedělích a o prázdninách. Rakety a míče si lze vypůjčit na vrátnici Domova mládeže.

  

Předseda ŠSK                                            Mgr. J. Thér

 

Soubory ke stažení:

Zprava o cinnosti SSK za rok 2014.doc (0.05 MB)

Zprava o cinnosti SSK za rok 2015.doc (0.05 MB)

Zprava o cinnosti SSK za rok 2016.doc (0.05 MB)

Zpráva o činnosti ŠSK za rok 2017.doc (0.05 MB)

Zpráva o činnosti ŠSK za rok 2018.doc (0.06 MB)

Zpráva o činnosti ŠSK za rok 2019.doc (0.06 MB)

Prezentace klubu 2013.pdf (5.71 MB)

Prezentace klubu 2016.pdf (6.49 MB)

Prezentace klubu 2017.pdf (5.69 MB)

Prezentace klubu 2018.pdf (6.42 MB)

Prezentace klubu 2019.pdf (2.86 MB)SOCIÁLNÍ MÉDIA

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI STŘEDNÍ ŠKOLY

ČD Cargo
Bonatrans
ŽDB
Viadrus
ŽESNAD
Správa železnic
PKO CARGO
Progres Hefner
Město Bohumín
KK Tech
Epson
Gigatech
Maxion Wheels
BM servis a.s.
Demontstav
Danter
Bospor
Rockwool
Kofola
Hodinový vnuk
Řemeslo má respekt
Řemeslo má respekt - železničář