Informace

Úřední deska

Úřední deska je plocha určená ke zveřejňování  předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů Střední školy, Bohumín, příspěvkové organizace.

 • Název školy: Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace
 • Sídlo školy:  Husova 283, 735 81 Bohumín
 • IČ: 66932581
 • IZO: 600 016 668
 • ID datové schránky: 6bqgmmh
 • email: sekretariatZAVINÁČsosboh.cz
 • tel.: +420 596 097 911

 

 • e-podatelna: SSBO@po-msk.cz  (velikost zprávy 20 MB a formáty, např: DOC, DOCX, GIF, JPEG, JPG, PDF, RTF, TIF, TIFF, XML, XMLX, ZFO)

 

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

 

 

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

 

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Název školy: Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace

Sídlo školy:  Husova 283, 735 81 Bohumín

IČ: 66932581

IZO: 600 016 668

ID datové schránky: 6bqgmmh

(dále jen „správce“)

 

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

 

Název Organizace: Jobman s.r.o., IČO: 27177726, se sídlem Livornská 449, 109 00 Praha 10, komunikační adresa: Sedmidomky 456/2, 101 00 Praha, e-mail: dpo@dpohotline.cz , tel.: 910 120 377, datová schránka: tkyd8fz

 

Správce v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování naleznete níže (žáci a zákonní zástupci, smluvní partneři, uchazeči o zaměstnání).

Pokud správce zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

 

 • požadovat od správce informaci o zpracování vašich osobních údajů;
 • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným správcem;
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané jsou nepřesné);
 • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných správcempopřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které poskytl;
 • podat stížnost dozorovému orgánu;
 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči správci uplatňujete cestou pověřence pro ochranu osobních údajů případně přímo u správce.

 

 

 

Soubory ke stažení:

Řemeslo má respekt
Řemeslo má respekt - železničář

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI

ČD Cargo
Bonatrans
ŽDB
Viadrus
ŽESNAD
Správa železnic
PKO CARGO
Progres Hefner
Město Bohumín
KK Tech
Epson
Gigatech
Maxion Wheels
BM servis a.s.
Demontstav
Danter
Bospor
Rockwool
Kofola
Hodinový vnuk
České dráhy