Aktuality

Modernizace dílen

17.1.2019

Modernizace dílen

Koncem loňského roku jsme pořídili z projektu „Modernizace dílen“  (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002775)  16 stolních počítačů, které mají zvýšit kvalitu vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění absolventů na trhu práce.

Počítače budou sloužit technickým oborům v dílnách školy. Budou se moci využít k výuce programování CNC stroje, který byl pořízen ze stejného projektu i s potřebných softwarem. Počítače se dále budou používat k práci v AutoCADu a v dalších softwarech využívaných u technických oborů. Bez finanční podpory z projektu bychom nemohli pořídit nový CNC stroj a nové počítače. 

Text: Renata Horáková

zpět na aktuality


Řemeslo má respekt
Řemeslo má respekt - železničář

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI

ČD Cargo
Bonatrans
ŽDB
Viadrus
ŽESNAD
Správa železnic
PKO CARGO
Progres Hefner
Město Bohumín
KK Tech
Epson
Gigatech
Maxion Wheels
BM servis a.s.
Demontstav
Danter
Bospor
Rockwool
Kofola
Hodinový vnuk
České dráhy