Dokumenty školy

Dokumenty školy

Plány práce

Plán práce 2023-2024.pdf (1.28 MB)

Plán práce 2022-2023.pdf (1.42 MB)

Plán práce 2021-2022.pdf (1.40 MB)

Plán práce 2020-2021.pdf (1.49 MB)

Plán práce 2019-2020.pdf (1.22 MB)

Plán práce 2018-2019.pdf (1.02 MB)

Plán práce 2017-2018.pdf (1.29 MB)

Plán práce 2016-2017.pdf (1.08 MB)

Plán práce 2015-2016.pdf (1.98 MB)

Plán práce 2014-2015.pdf (1.54 MB)


Zprávy o hospodaření

Zpráva o hospodaření za rok 2022.pdf (1.07 MB)

Zpráva o hospodaření za rok 2021.pdf (1.07 MB)

Zpráva o hospodaření za rok 2020.pdf (1.14 MB)

Zpráva o hospodaření za rok 2019.pdf (1.15 MB)

Zpráva o hospodaření za rok 2018.pdf (1.16 MB)


Finanční plány

EKO004_Plán N,V,HV_2023.pdf (0.16 MB)

EKO001_Střednědobý výhled_2023-2025.pdf (0.13 MB)

EKO009_Fondy_2023.pdf (0.13 MB)

EKO009_Fondy_2022.pdf (0.14 MB)

EKO004_Plán N,V,HV_2022.pdf (0.16 MB)

EKO001_Střednědobý výhled_2022-24.pdf (0.13 MB)

EKO001_Střednědobý výhled_2021-2023.pdf (0.13 MB)

EKO009_Fondy_2021.pdf (0.14 MB)

EKO004_Plán N,V,HV_2021.pdf (0.16 MB)


Výroční zprávy

Výroční zpráva 2022_2023.pdf (8.44 MB)

H. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A ODBORNÉHO ROZVOJE NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ.pdf (0.40 MB)

Výroční zpráva 2021-2022.pdf (5.87 MB)

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborného rozvoje nepedagogických pracovníků.pdf (0.58 MB)

Výroční zpráva 2020-2021.pdf (10.89 MB)

PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ - nepedagogičtí pracovníci.pdf (0.39 MB)

PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ - službové a technické obory.pdf (0.38 MB)

PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ - teoretický úsek Čáslavská.pdf (0.40 MB)

PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ - teoretický úsek Husova.pdf (0.62 MB)

Výroční zpráva 2019-2020.pdf (6.33 MB)

Podání informace VZ 2019.doc (0.04 MB)

Výroční zpráva 2018-2019.pdf (4.74 MB)

Podání informace VZ 2018.doc (0.04 MB)


Školní řád

Dodatek č. 1 ke školnímu řádu - platnost od 1.12.2023.pdf (0.52 MB)

Školní řád.pdf (0.66 MB)

Příloha č. 1 Školního řádu – Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.pdf (0.59 MB)

Příloha č. 2 Školního řádu – Školní program proti šikanování.pdf (0.88 MB)

Příloha č. 3 Školního řádu – Rozvrh hodin odborného výcviku žáků oborů Kadeřník, Kuchař – číšník.pdf (0.53 MB)

Příloha č. 4 Školního řádu – Distanční způsob vzdělávání žáků.pdf (0.58 MB)


ŠVP 2023/24

ŠVP AUTOMECHANIK-1-9-2021.pdf (1.58 MB)

ŠVP AUTOMECHANIK-1-9-2022.pdf (2.01 MB)

ŠVP ENERGETIKA-1.9.2021.pdf (1.61 MB)

ŠVP ENERGETIKA-1.9.2022.pdf (1.94 MB)

ŠVP KUCHAŘ-ČÍŠNÍK- 1.9.2022.pdf (2.05 MB)

ŠVP KUCHAŘ-ČÍŠNÍK- 1.9.2023.pdf (0.84 MB)

ŠVP KUCHAŘ-ČÍŠNÍK- od 1.9.2021.pdf (1.62 MB)

ŠVP OK platnost od 1.9.2023.pdf (0.70 MB)

ŠVP OK platnost 1.9.2022.pdf (2.09 MB)

ŠVP OK platnost od 1.9.2021.pdf (2.15 MB)

ŠVP PD platnost od 1.9.2020.pdf (1.54 MB)

ŠVP PD platnost od 1.9.2021.pdf (3.02 MB)

ŠVP PD platnost od 1.9.2022.pdf (3.03 MB)

ŠVP POD platnost od 1.9.2021.pdf (2.02 MB)

ŠVP POE platnost od 1.9.2021.pdf (1.89 MB)

ŠVP POE platnost 1.9.2022.pdf (1.54 MB)

ŠVP SČ platnost od 1.9.2019.pdf (2.26 MB)

ŠVP SČ platnost od 1.9.2021.pdf (3.20 MB)

ŠVP SČ platnost od 1.9.2022.pdf (3.17 MB)

ŠVP VLASY A VIZÁŽ - 1.9.2023.pdf (0.78 MB)

ŠVP VLASY A VIZÁŽ 1.9.2022.pdf (2.40 MB)

ŠVP VLASY A VIZÁŽ platnost 1.9.2021.pdf (2.02 MB)

ŠVP ZÁMEČNÍK-1.9.2021.pdf (1.90 MB)

ŠVP ZÁMEČNÍK-1.9.2022.pdf (1.89 MB)

ŠVP ZÁMEČNÍK-1.9.2023.pdf (0.77 MB)

ŠVP železničář 1.9.2021.pdf (2.13 MB)

ŠVP železničář 1.9.2022.pdf (2.19 MB)

ŠVP ŽELEZNIČÁŘ 1.9.2023.pdf (0.62 MB)


Europass 2022

EDO-23-51-H_001 Zamecnik (denni studium)-Anglictina.pdf (0.08 MB)

EDO-23-51-H_01 Strojni mechanik (denni studium)-Anglictina.pdf (0.08 MB)

EDO-23-56-H_001 Obrabec kovu (denni studium)-Anglictina.pdf (0.08 MB)

EDO-23-56-H_001 Obrabec kovu (denni studium)-Cestina.pdf (0.08 MB)

EDO-23-68-H_001 Automechanik (denni studium)-Anglictina.pdf (0.08 MB)

EDO-23-68-H_001 Automechanik (denni studium)-Cestina.pdf (0.08 MB)

EDO-26-51-H_001 Elektrikar (denni studium)-Anglictina.pdf (0.08 MB)

EDO-26-51-H_001 Elektrikar (denni studium)-Cestina.pdf (0.08 MB)

EDO-37-41-M_01 Provoz a ekonomika dopravy (denni studium)-Anglictina.pdf (0.08 MB)

EDO-37-41-M_006 Provoz a ekonomika dopravy (denni studium)-Cestina.pdf (0.08 MB)

EDO-64-41-L_51 Podnikani (dalkove studium)-Anglictina.pdf (0.08 MB)

EDO-64-41-L_51 Podnikani (dalkove studium)-Cestina.pdf (0.08 MB)

EDO-64-41-L_51 Podnikani (denni studium)-Anglictina.pdf (0.08 MB)

EDO-64-41-L_51 Podnikani (denni studium)-Cestina.pdf (0.08 MB)

EDO-65-51-H_01 Kuchar-cisnik (denni studium)-Anglictina.pdf (0.08 MB)

EDO-65-51-H_01 Kuchar-cisnik (denni studium)-Cestina.pdf (0.08 MB)

EDO-69-51-H_001 Kadernik (denni studium)-Anglictina.pdf (0.08 MB)

EDO-69-51-H_001 Kadernik (denni studium)-Cestina.pdf (0.08 MB)

EDO-75-41-M_01 Socialni cinnost (denni studium)-Anglictina.pdf (0.08 MB)

EDO-75-41-M_01 Socialni cinnost (denni studium)-Cestina.pdf (0.08 MB)


Certifikát ISO

Certifikát ISO.pdf (0.53 MB)


Inspekční činnost

Inspekční zpráva 2017.pdf (0.34 MB)

Inspekční zpráva 2023.pdf (0.58 MB)

Inspekční zpráva 24.10.2014.pdf (0.18 MB)

Inspekční zpráva 6.5.2011.pdf (0.13 MB)

Inspekční zpráva 25.2.2005.pdf (0.18 MB)

Inspekční zpráva 24.3.2000.pdf (0.19 MB)


Řemeslo má respekt
Řemeslo má respekt - železničář

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI

ČD Cargo
Bonatrans
ŽDB
Viadrus
ŽESNAD
Správa železnic
PKO CARGO
Progres Hefner
Město Bohumín
KK Tech
Epson
Gigatech
Maxion Wheels
BM servis a.s.
Demontstav
Danter
Bospor
Rockwool
Kofola
Hodinový vnuk
České dráhy