Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Den otevřených dveří

4.1.2021

Den otevřených dveří

Ve středu dne 13. ledna 2021  od 8.30 do 17.00 hodin on-line prezentace oborů!

Pro konzultaci s našimi kantory si stáhněte aplikaci Teams: https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/microsoft-teams/log-in - lze stáhnout také mobilní aplikaci.

Nabízíme také zákonným zástupcům i žákům možnost individuální prohlídky školy mimo stanovený termín po předchozí telefonické domluvě.

Budeme se těšit!

Zde naleznete odkazy, na kterých se můžete seznámit s jednotlivými obory. 

Sociální činnost

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjlmZWY3NTQtNjg2YS00MzhkLWI0N2QtZGYxOTYxNzM1Njg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fdef7e02-17d3-4ffc-af13-e86d7397308b%22%2c%22Oid%22%3a%22a8e928a9-35e2-4d25-bd04-ca2405eb0fde%22%7d

 

Provoz a ekonomika dopravy + Mechanik opravář motorových vozidel

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWU1YzkzMzItMDM4OS00ZjVkLTk5ZjEtNjk4MmQ3ODlhODQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fdef7e02-17d3-4ffc-af13-e86d7397308b%22%2c%22Oid%22%3a%22a8e928a9-35e2-4d25-bd04-ca2405eb0fde%22%7d

 Kadeřník

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGJmYmM0YzQtYmIzZC00YTg5LWE1NDYtMGM1NWY0MWYxMmU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fdef7e02-17d3-4ffc-af13-e86d7397308b%22%2c%22Oid%22%3a%22a8e928a9-35e2-4d25-bd04-ca2405eb0fde%22%7d

 

Podnikání (denní a dálková forma studia)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzdlYTFjZjMtNGRiZC00NThiLWJlOWEtNDczZWJkZGI1N2M0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fdef7e02-17d3-4ffc-af13-e86d7397308b%22%2c%22Oid%22%3a%22a8e928a9-35e2-4d25-bd04-ca2405eb0fde%22%7d

 

Kuchař – číšník

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmIwYmZmOGMtZmZmZi00MWRhLWJlYzAtMzRiN2U2NWQzNDUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fdef7e02-17d3-4ffc-af13-e86d7397308b%22%2c%22Oid%22%3a%22a8e928a9-35e2-4d25-bd04-ca2405eb0fde%22%7d

  

Železničář + Elektrikář

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWI5ZjQyNDgtNDVmOC00ZjMzLTg1NDgtMzY0OThhODc0YjY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fdef7e02-17d3-4ffc-af13-e86d7397308b%22%2c%22Oid%22%3a%22a8e928a9-35e2-4d25-bd04-ca2405eb0fde%22%7d

Obráběč kovů + Strojní mechanik

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDU3NTUwY2UtNTQwZC00YzM4LWI5ZTctY2UxYWE2YTdmMTNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fdef7e02-17d3-4ffc-af13-e86d7397308b%22%2c%22Oid%22%3a%22a8e928a9-35e2-4d25-bd04-ca2405eb0fde%22%7d

Provozní služby

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmFmNTI2YTAtY2Y5NS00ZTBiLWJkYTItNDBiYmNiYmVlZDY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fdef7e02-17d3-4ffc-af13-e86d7397308b%22%2c%22Oid%22%3a%22a8e928a9-35e2-4d25-bd04-ca2405eb0fde%22%7d

 

zpět na aktuality


SOCIÁLNÍ MÉDIA

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI STŘEDNÍ ŠKOLY

ČD Cargo
Bonatrans
ŽDB
Viadrus
ŽESNAD
Správa železnic
PKO CARGO
Progres Hefner
Město Bohumín
KK Tech
Epson
Gigatech
Maxion Wheels
BM servis a.s.
Demontstav
Danter
Bospor
Rockwool
Kofola
Hodinový vnuk
České dráhy, a.s.
Řemeslo má respekt
Řemeslo má respekt - železničář