Historie a současnost

Historie a současnost

Historie

Podle kronikářských zápisů počínaje začátkem 20. století vzniká odborné školství v Bohumíně. Přesně 15. října 1905 se zrodila první německá pokračovací škola s výukou obchodního oddělení, krejčovství a holičů.

V roce 1922 byla v Novém Bohumíně zřízena česká živnostenská škola pokračovací, v roce 1925 kupecká škola pokračovací, 1933 odborná škola pokračovací pro živnosti oděvnické a v roce 1937 odborná škola pokračovací pro živnosti obchodní. 

Hlavní budova dnešní školy, nyní ulice Husova 283,  je bývalou klášterní školou Kongregace školských sester de Notre Dame, cílem řádu bylo poskytovat kvalitní vzdělání a náboženskou výchovu zejména pro chudé dívky. Stavba školy trvala velmi krátký čas, začátek stavby se váže k datu 19. března 1900, kolaudace proběhla již za půl roku. V budově působila nejprve školka a dívčí obecná škola, o tři roky později přibyla německá tříletá měšťanská škola pro dívky. V průbehu let se škola rozšířila o pravé křídlo s tělocvičnou. Po roce 1948 musely řádové sestry budovu vyklidit a nově ji využívala učňovská škola s internátem.

Nabídka oborů středního školství se neustále proměňovala,  v poválečných letech se vyučovaly především technické obory - valcíř, tavič, slévač - později strojní, elektrotechnické a chemické, službové obory: chemička prádelen a čistíren, prodavačka potravinářského zboží, obuvník, knihař, čalouník, truhlář, sklenář, brusič skla, kadeřnice, krejčí, kuchař, malířka skla a keramiky. 

Současnost

Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, 735 81 Bohumín (dříve Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bohumín, Revoluční 529) vznikla splynutím tří škol na území města Bohumín, je připravena pro výuku oborů průmyslové školy a tradičních učebních oborů. Zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj.

V současné době škola nabízí obory středního vzdělání s výučním listem, či maturitní zkouškou v denní i dálkové  formě vzdělávání, s nástavbovým studiem a nabídkou dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. Žáci se vzdělávají ve dvou maturitních oborech (Provoz a ekonomika dopravy, Sociální činnost), sedmi učebních oborech (Strojní mechanik, Obráběč kovů, Mechanik opravář motorových vozidel, Elektrikář, Kuchař - číšník, Kadeřník, Železničář), jednom oboru nástavbovém (Podnikání). 

Součástí školy jsou dílny pro výuku technických oborů, pracoviště pro odbornou výuku kadeřníků poskytující služby i pro veřejnost, Restaurace a kavárna Na Náměstí T. G. Masaryka v Bohumíně, která slouží také ke školnímu stravování.

Škola disponuje kmenovými i odbornými učebnami (výtvarná výchova, hudební výchova, výpočetní technika, elektrická měření, jazykové učebny, cvičná kuchyně apod.). K relaxačním aktivitám žáků slouží klidové a relaxační zóny v obou budovách teorie, tělocvičny využívané i pro mimoškolní činnost organizovanou nejen Školním sportovním klubem, posilovna, školní zahrada, školní dvůr a crossfitová tělocvična.

 

Řemeslo má respekt
Řemeslo má respekt - železničář

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI

ČD Cargo
Bonatrans
ŽDB
Viadrus
ŽESNAD
Správa železnic
PKO CARGO
Progres Hefner
Město Bohumín
KK Tech
Epson
Gigatech
Maxion Wheels
BM servis a.s.
Demontstav
Danter
Bospor
Rockwool
Kofola
Hodinový vnuk
České dráhy