Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské služby a pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, jejich rodičům a pedagogům. 

Metodik prevence - Mgr. Magdalena Wojnarová

Kontakt: 774 188 697, mwojnarova@sosboh.cz

Konzultační hodiny: budou upřesněny a vyvěšeny na obou budovách školy

Kde mě najdete: budova Husova : 2. patro, kabinet jazyků, budova Čáslavská : 2. patro, kabinet č.26

 • Náplň práce metodika prevence:
 • Školní metodik prevence se snaží vést žáky školy k osvojení pozitivního sociálního chování a vytváření pozitivního klima ve škole.
 • Připravuje specifické preventivní programy pro jednotlivé třídy. Pracuje s kolektivy tříd formou prožitkových programů.
 • Snaží se předcházet a omezovat výskyt jednotlivých forem rizikového chování.
 • Spolupracuje se školním prsychologem a výchovným poradcem, třídními učiteli.
 • Koordinuje další vzdělávání pedagogických pracovnáků v oblasti prevence.
 • Proškolí rodiče na aktuální téma dle potřeby třídy, zejména v případě mumiřádné třídní schůzky.

 

Výchovná poradkyně – Mgr. Pavlína Blažková

Kontakt: 731 134 097, pblazkova@sosboh.cz

Konzultační hodiny:  po domluvě 

S čím ti mohu pomoci?

 • Máš problémy, se kterými si nevíš rady?
 • Potřebuješ vyšetření v PPP nebo SPC?
 • Hledáš svůj vysněný obor?
 • Končíš školu a nevíš, co dál?
 • Chceš pokračovat ve studiu na VOŠ, VŠ?
 • Potřebuješ poradit s formuláři, přihláškami či životopisem

 

 Školní kariérová poradkyně - Mgr. Alena Hejduková

Kontakt: ahejdukova@sosboh.cz

Konzultační hodiny a konzultace: kdykoliv po domluvě

 • Chceš si doplnit vzdělání?
 • Chceš získat vědomosti z dalšího oboru?

 

 

 

 

Řemeslo má respekt
Řemeslo má respekt - železničář

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI

ČD Cargo
Bonatrans
ŽDB
Viadrus
ŽESNAD
Správa železnic
PKO CARGO
Progres Hefner
Město Bohumín
KK Tech
Epson
Gigatech
Maxion Wheels
BM servis a.s.
Demontstav
Danter
Bospor
Rockwool
Kofola
Hodinový vnuk
České dráhy