Student

Školní sportovní klub

Sportu zdar!

Probíhá nábor do našich kroužků, pojďte si zacvičit!

Je členem Asociace školních sportovních klubů České republiky. V devíti sportovních kroužcích sdružuje každoročně více než sto  pravidelně sportujících žáků a žákyň. Reprezentační družstva školy v kolektivních sportech se pravidelně zúčastňují okrskových a dalších postupových soutěží. Podporou činnosti je každoroční finanční dotace Městského úřadu Bohumín (grant pro volnočasové aktivity)

 • Turistika
 • Tenis,stolní tenis a badminton
 • Lyžování a Snowboarding
 • Fotbal a florbal
 • Kondiční cvičení
 • Míčové hry

 

 Činnost ŠSK má následující cíle:

 

 • vytvářet kladný vztah našich žáků k tělesné výchově a sportu jako celoživotní orientaci na zdravý životní styl a zaměřit se na ty, kteří nejsou mimo školu organizováni v jiných tělovýchovných organizacích
 • organizovat školní kola v uvedených sportech, případně dalších podle zájmu žáků
 • připravit školní družstva k účasti na regionálních soutěžích
 • pomáhat při organizaci sportovních akcí
 • podporovat environmentální aktivity školy
 • zlepšovat tělesnou zdatnost a zdraví žáků, nabídnout alternativu k trávení volného času jako prevenci civilizačních chorob, kouření, zneužívání návykových látek a dalších hrozeb spojených s dospíváním

 

Předseda ŠSK                                            Mgr. J. Thér

 

Soubory ke stažení:

Řemeslo má respekt
Řemeslo má respekt - železničář

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI

ČD Cargo
Bonatrans
ŽDB
Viadrus
ŽESNAD
Správa železnic
PKO CARGO
Progres Hefner
Město Bohumín
KK Tech
Epson
Gigatech
Maxion Wheels
BM servis a.s.
Demontstav
Danter
Bospor
Rockwool
Kofola
Hodinový vnuk
České dráhy