Maturita

Maturita

 

Termíny konání

Termín MZ 2023-2024      
Praktická část Datum Čas Budova
POD2 10.04.2024- 11.4.2024 8:00 Čáslavská
POE3 09.04.2024 8:00 Čáslavská
SČ4 9.4.-10.4.2024 8:00 Čáslavská
PD4 09.04.2024 8:00 Husova 
       
Písemné část      
ČJ 16.04.2024 8:00 Husova
AJ 17.04.2024 8:00 Husova
       
Státní část - didaktické testy      
MA 02.05.2024 8:00 Husova
AJ 02.05.2024 13:30 Husova
ČJ 03.05.2024 8:00 Husova
       
       
Ústní část      
POD2 27.5.-28.5.2024 dle rozpisu Husova
POE3 16.5.-17.5.2024 dle rozpisu Husova
SČ4 20.5.-21.5.2024 dle rozpisu Husova
PD4 23.5.-24.5.2024 dle rozpisu Husova

 

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období 2024 budou konat 2.–7. května 2024, v podzimním zkušebním období pak 1.–10. září 2024.

Zkoušky profilové části se v jarním zkušebním období budou konat v období od 16. května do 10. června 2024. Konkrétní termíny stanoví ředitel školy nejpozději 2 měsíce před konáním zkoušek. V podzimním zkušebním období je pro konání zkoušek profilové části vyhrazeno období 1.–20. září 2024

Další informace o harmonogramu maturitní zkoušky (včetně termínů předání výsledků) jsou uvedeny v části Maturitní kalendář.

Více informací u zástupkyň ředitelky školy a třídních učitelů. Způsob a kritéria hodnocení MZ 2023/24 u ZŘŠ.

 

 ÚSTNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

 • Žák vybírá 20 literárních děl
  • Světová a česká literatura do konce 18. století – min. 2 literární díla
  • Světová a česká literatura 19. století – min. 3 literární díla
  • Světová literatura 20. a 21. století – min. 4 literární díla
  • Česká literatura 20. a 21. století – min. 5 literárních děl
  • Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama.
  • Seznam žáka muže obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. 

 

Soubory ke stažení:

Řemeslo má respekt
Řemeslo má respekt - železničář

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI

ČD Cargo
Bonatrans
ŽDB
Viadrus
ŽESNAD
Správa železnic
PKO CARGO
Progres Hefner
Město Bohumín
KK Tech
Epson
Gigatech
Maxion Wheels
BM servis a.s.
Demontstav
Danter
Bospor
Rockwool
Kofola
Hodinový vnuk
České dráhy