Školní sportovní klub

Sport je zábavou!

Sportuj s námi! Naši tělocvikáři tvoří bezvadnou partu a  vedou spostu kroužků!

 

Náš klub je členem Asociace školních sportovních klubů České republiky. Ve sportovních kroužcích sdružuje každoročně více než sto  sportovců. Reprezentační družstva školy v kolektivních sportech se pravidelně zúčastňují okrskových a dalších postupových soutěží. Podporou činnosti je každoroční finanční dotace Městského úřadu Bohumín (grant pro volnočasové aktivity).

 • Turistika
 • Tenis,stolní tenis a badminton
 • Lyžování a Snowboarding
 • Fotbal a florbal
 • Kondiční cvičení
 • Míčové hry

 

 Činnost ŠSK má následující cíle:

 

 • vytvářet kladný vztah našich žáků k tělesné výchově a sportu jako celoživotní orientaci na zdravý životní styl a zaměřit se na ty, kteří nejsou mimo školu organizováni v jiných tělovýchovných organizacích
 • organizovat školní kola v uvedených sportech, případně dalších podle zájmu žáků
 • připravit školní družstva k účasti na regionálních soutěžích
 • pomáhat při organizaci sportovních akcí
 • podporovat environmentální aktivity školy
 • zlepšovat tělesnou zdatnost a zdraví žáků, nabídnout alternativu k trávení volného času jako prevenci civilizačních chorob, kouření, zneužívání návykových látek a dalších hrozeb spojených s dospíváním

 

Sportovní kroužek Vedoucí kroužku Místo a doba konání
1. Fotbal a florbal Mgr. Petr Sobota dle dohody
2. Míčové hry Mgr. Jaroslav Thér dle dohody
3. Tenis, stolní tenis     a badmintonx) Mgr. Vladimír KališMgr. Eva Funková dle dohody
4. Turistika Ing. Milada FabiánováIng. Tomáš Cedivoda dle dohody
5. Lyžování Mgr. Petr Sobota dle dohody
6. Snowboarding Mgr. Jaroslav Thér dle dohody
7. Kondiční cvičení Mgr. Jaroslav Thér dle dohody

 

x) Od dubna probíhá trénink na 4 antukových dvorcích v areálu Domova mládeže, na základě přidělených hracích karet mohou členové kroužku bezplatně využívat tyto dvorce i mimo rámec tréninkových hodin, tzn. i o sobotách, nedělích a o prázdninách. Rakety a míče si lze vypůjčit na vrátnici Domova mládeže.

  

Předseda ŠSK                                            Mgr. J. Thér

 

 


Sport je zábavou! Sport je zábavou! Sport je zábavou! Sport je zábavou! Sport je zábavou! Sport je zábavou! Sport je zábavou!
Řemeslo má respekt
Řemeslo má respekt - železničář

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI

ČD Cargo
Bonatrans
ŽDB
Viadrus
ŽESNAD
Správa železnic
PKO CARGO
Progres Hefner
Město Bohumín
KK Tech
Epson
Gigatech
Maxion Wheels
BM servis a.s.
Demontstav
Danter
Bospor
Rockwool
Kofola
Hodinový vnuk
České dráhy